Code center
صفحه نخست آموزش - مشکلات قوانین و سوالات متداول تماس با ما وبلاگ
آموزش تغییر ایمیل نجات اپل آیدی (Apple ID) - IDmaker.irآموزش تغییر ایمیل نجات یا ایمیل پشتیبان اپل آیدی (Apple ID Rescue Email Address)


# زمانی که شما رمز عبور اپل آیدی یا پاسخ سوال های امنیتی خود را فراموش کنید از طریق این ایمیل می توانید نسبت به تغییر رمز و یا بازیابی پاسخ های خود اقدام نمایید. برای تعدادی از اپل آیدی ها، ایمیل پشتیبانی سایت به عنوان ایمیل نجات انتخاب گردیده و سایر اپل آیدی ها فاقد ایمیل پشتیبان یا نجات می باشند.

توجه : با توجه به توضیحات ابتدایی، به شدت توصیه می شود برای اپل آیدی خود، Rescue Email Address (ایمیل نجات یا پشتیبان) انتخاب نمایید.
در صورتی که برای اپل آیدی از جانب ما Rescue Email Address انتخاب شده باشد، چنانچه آن را تغییر دهید، در صورت فراموشی یا بروز مشکل، سایت ما مسئولیتی نخواهد داشت.

با توجه به راهنمایی زیر می توانید نسبت به ثبت ایمیل نجات و یا تغییر آن اقدام نمایید:

1- ابتدا وارد سایت https://appleid.apple.com شوید.
2- اپل آیدی و رمز خود را وارد نمایید.


3- در قسمت Security بر روی Edit کلیک کنید.


4- به دو سوال امنیتی خواسته شده مطابق آنچه پس از خرید به شما داده شد پاسخ دهید. سپس بر روی عبارت Continue کلیک نمایید.


5- در صورت عدم وجود ایمیل ریکاوری بر روی عبارت Add an Email Address و در صورت وجود آن بر روی Change Email Address کلیک کرده، سپس در کادر ظاهر شده ایمیل پشتیبان دلخواه خود یا همان Rescue Email Address خود را وارد و برای ادامه بر روی Continue کلیک کنید.


6- پس از تغییر، کادری جهت تایید یا Verify ایمیل ثبت شده ظاهر می شود.
کد مورد نیاز به ایمیل نجات ارسال می گردد، لذا با ورود به آن، کد درخواستی را ثبت و در نهایت بر روی Verify و Done
کلیک نمایید.توجه : با توجه به توضیحات ابتدایی، به شدت توصیه می شود برای اپل آیدی خود، Rescue Email Address (ایمیل نجات یا پشتیبان) انتخاب نمایید.
در صورتی که برای اپل آیدی از جانب ما Rescue Email Address انتخاب شده باشد، چنانچه آن را تغییر دهید، در صورت فراموشی یا بروز مشکل، سایت ما مسئولیتی نخواهد داشت.
صفحه اصلی